Nyheter

PROPOFOL + REMIFENTANIL bedöms vara kompatibla (tidigare bedömda som inkompatibla).

Motivering: Remifentanil är kompatibel med propofol vid administrering i en iv-kateter med rinnande flöde enligt de olika tillverkarna till remifentanil, men är inkompatibel vid blandning i t. ex påse då det finns risk för att bl. a remifentanil bryts ner. 

Vidare är propofol kompatibel med remifentanil i upp till en timme enligt tester utförda av bl. a Braun där de har använt Propofol-Lipuro (motsvarande innehåll som Propolipid). 
En studie (Nemec 2009) har påvisat aggregering av sojaoljan i Propolipid omedelbart vid blandning, men tillskriver ingen särskild allvarlighetsgrad eller klinisk relevans till detta fenomen och hänvisar istället till produktresumén för Ultiva.

För referenser, se databasen.

2017-07-21