Navigation Menu

Utbildning

Utbildning - kommer inom kort!

God läkemedelshantering kräver bl. a. kännedom om läkemedlens kompatibilitet. Nedan ges grundläggande utbildning i blandbarhet och vanligt förekommande kliniska fall där kompatibilitet är av extra vikt att beakta.