Nyhet Inera och SIL

Särskild nyhet!

 

Blandbarhetsdatabasen kommer under 2022 att upptas som ett kunskapsstöd hos Inera och kopplas till Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel). Det gör databasen nationellt tillgänglig för Sveriges samtliga regioner.

Tills vidare kommer Blandbarhetsdatabsen att tillhandahållas via den här webbplatsen. För att hälso- och sjukvårdspersonalen ska få tillgång till Blandbarhetsdatabasen via sina journalsystem behöver regionerna beställa integration hos sin respektive systemleverantör.

Läs mer hos Inera: Sil utökas med nya beslutsstöd - Inera