Navigation Menu

Om oss

Bakgrund

Problembilden som legat till grund för detta arbete är att samadministrering av två eller flera intravenösa läkemedel i samma infart medför en ökad risk till kateterocklusion, terapisvikt och embolier av utfällningar. I de fall antalet läkemedel överskrider antalet tillgängliga infarter ställs man inför ett beslut: får dessa läkemedel ges i samma infart? Genom att tillgängliggöra denna information ökas patientsäkerheten då komplikationer från inkompatibilitetsreaktioner kan undvikas.

Ett kvalitets- och verksamhetsprojekt gällande blandbarhet har genomförts av apotekare på Läkemedelsenhet/Klinisk Farmakologi inom Sahlgrenska Universitetssjukhus vilket har resulterat i att blandbarhetsbedömningar (i Y-site) finns tillgängliga genom denna webbapplikation. Webbapplikationen och dess databas gör det möjligt för vårdpersonal att på ett enkelt sätt själva söka kvalitetssäkrad information om de läkemedel man avser ge till sin patient. 

Artikel i Läkartidningen:

För djupare insyn i problematiken samt arbetet med blandbarhet rekommenderas följande artikel i Läkartidningen:

"Blandbarhet av intravenösa läkemedel behöver uppmärksammas".

Kontakt

Vid frågor gällande blandbarhet:

blandbarhet@vgregion.se

Vid övriga frågor gällande läkemedel:

LUPP - Läkemedelsupplysning i Västra Götalandsregionen

lupp.su@vgregion.se

Telefon: 031-342 85 65, mån-fre 09:00-15.30

Extern hemsida: http://epi.vgregion.se/sv/Lakemedel-i-Vastra-Gotalandsregionen/Vardgivarstod/LUPP-Lakemedelsupplysning-i-VGR/

Vid frågor gällande arbetet eller förfrågan om föreläsningar om blandbarhet:

Kaveh Teimori

kaveh.teimori@vgregion.se

Blandbarhetsanvarig apotekare, Sjukhusapoteket Västra Götalandsregionen