Blandbarhet av intravenösa läkemedel

Här kan man söka och se evidensbaserad information om kompatibilitet av läkemedel som ges samtidigt och blandas genom trevägskoppling. Bedömningarna utgår från rutiner för beredning och administrering av läkemedel inom slutenvården.

Blandbarhetsdatabasen är rådgivande och ger inte rekommendationer som är generaliserbart till alla kliniska situationer. Hälso- och sjukvårdspersonal ska alltid göra sina egna professionella bedömningar vid klinisk tillämpning.

Läkemedelskombinationer