Tillgänglighet för Blandbarhetsdatabasen

Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Blandbarhetsdatabasen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från Blandbarhetsdatabasen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss: blandbarhet@vgregion.se 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss (blandbarhet@vgregion.se) så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

  • Informationen är skriven på ett sätt som riktas till hälso- och sjukvårdspersonal. 
  • Det finns ingen uppläsningsfunktion på webbplatsen. 
  • Det går inte att tangentbordsnavigera sig igenom webbplatsen på ett fungerande sätt.